Skip to content

Groot onderhoud Waterwijk fase 4

Groot onderhoud Waterwijk

In 2017 gaan we aan de slag met fase 4 van het groot onderhoud aan de Waterwijk. Op het onderstaande kaartje kunt u zien om welk deel van de wijk het gaat.

Een aantal onderwerpen ligt al vast. We weten bijvoorbeeld al dat we de straat gaan ophogen. Sommige dingen kunnen we helaas niet doen, omdat het niet nodig is of omdat er geen budget voor is. Zo vervangen we geen speeltoestellen.

Op weg naar een definitief ontwerp

Er zijn drie bewonersbijeenkomsten geweest (meer informatie hieronder), waar de aanwezigen hun ideeën over wijk hebben gegeven. Die hebben we verwerkt in het definitieve ontwerp voor het groot onderhoud.

Definitieve ontwerptekeningen

Planning en fasering groot onderhoud Waterwijk
FaseStraatWanneer
1Spuihofgereed
2Merwerdehofgereed
3Neerhofgereed
4ALingestraat (deel Maaspad - Neerhof)gereed
4BLingestraat (deel Neerhof - Amerhof/Leijhof)19 maart - 6 april
5Amerhof12 maart - 6 april
6Leijhof9 april - 4 mei
4CLingestraat (deel Amerhof/Leijhof - Rijnweg)9 april - 4 mei

Omdat het groot onderhoud plaatsvindt in de wintermaanden en we vorst hebben gehad, zijn de werkzaamheden uitgelopen. Bovenstaande planning is daarom anders dan de planning die we eerder hebben gecommuniceerd. We hadden al rekening gehouden met een mogelijke uitloop van in totaal vier weken.

Planning en fasering op kaart (minder goed leesbaar op smartphone en tablet)

Bewonersbijeenkomsten

Tijdens de inloopbijeenkomst op 6 oktober 2016 hebben we de bewoners gevraagd mee te denken over een aantal onderwerpen. Welke ideeën heeft u bijvoorbeeld over het groen, parkeerplekken en verlichting? Bewoners konden in de middag en avond binnenlopen en hun ideeën en suggesties met ons delen. We hebben op 6 oktober veel bewoners mogen verwelkomen en er is goed meegedacht.

Op 17 januari 2017 was de tweede inloopbijeenkomst. Hier presenteerden wij het eerste ontwerp voor het groot onderhoud, gemaakt op basis van uw wensen en suggesties.

Tijdens de bijeenkomst van 4 oktober 2017 hebben we het definitieve ontwerp gepresenteerd.

Vragen?

Heeft u vragen over het groot onderhoud? Dan kunt u: