Skip to content

Fasen

Per bos of boomweide verwijderen  we een selectie van de bestaande, oude bomen. Hier tussendoor planten we de nieuwe boomsoort. Door dit gefaseerd per bos of weide aan te pakken, voorkomen we dat we een grote kaalkap krijgen binnen het Bos der Onverzettelijken.

 

Uitvoering Fases

Verplanten Anne Frankboom

Fase 1

Locatie: Lindeweide
Uitvoering: 2011-2014

De eerste fase, de Lindeweide, is inmiddels voor het grootste gedeelte gerealiseerd. Om het park een open karakter te geven, zijn we in februari 2012 begonnen met bomenkap om ruimte te maken voor nieuwe bomen. De bosvakken zijn aangevuld met grond en ingezaaid met een bloeiend kruidenmengsel. Rond het veld is een border aangelegd met vaste planten die het hele groeiseizoen bloeien. Rondom de border staat beukhaag. We hebben nieuwe paden aangelegd en bestaande paden geprofileerd. De paden hebben door hun okerkleurige toplaag een natuurlijke uitstraling.

De Anne Frankboom is verplaatst naar haar definitieve plek in het herdenkingsveld.

2014
Op 12 maart was het boomfeestdag. Leerlingen van Montessorischool Stad en het Groenhorstcollege hebben jonge lindebomen op de Lindeweide, rondom het herdenkingsveld, geplant.  

De eerste bank zal binnenkort geplaatst worden. Deze is gemaakt van Almeers hout.

Fase 2  en 3

Locatie Fase 2: Prunusweide, Ginkobos en Notenbos
Locatie Fase 3: Essenbos en Trompetbomenbos
Uitvoering: 2012-2015

In het voorjaar van 2013 is de uitdunning van de tweede fase, het Prunusbos en Ginkobos, uitgevoerd. 

2014
In januari en februari 2014 gaan we verder met de vorming van het Notenbos, het Ginkobos . Ook het Essenbos en Trompetbomenbos worden aangepakt. Er wordt gedund en we planten nieuwe bomen. Daarnaast renoveren we de paden.

We zijn in januari begonnen met blessen. Blessen is het merken van bomen. Op deze manier selecteren we de bomen die bijven staan en welke bomen we gaan verwijderen. De bomen die we verwijderen krijgen een rode stip. Bomen met een gele stip blijven staan. Een ecoloog gaat de bomen met een blauwe stip nader bekijken. Hier kan een nest zitten. Nesten van vogels kunnen ook door andere dieren gebruikt worden als schuilplaats.

Maandag 27 januari zijn we gestart met het verwijderen van de bomen met een rode stip. Door deze bomen tussen de andere bomen uit te halen worden de boomweides gevormd.  

Fase 4 en 5

Locatie Fase 4: Esdoornbos
Locatie Fase 5: Cypressenbos
Uitvoering: 2014-2017

Naast de vorming van het Esdoornbos en het Cypressenbos worden  in de laatste fase parkeerplaatsen aangelegd. De waterpartijen in het Bos der Onverzettelijken worden ingericht. Tot slot plaatsen we een toegangshek.

Als alle thema- bosjes opnieuw zijn ingericht start een fase van ontwikkelingsbeheer. Dit betekent dat we op gezette tijden bomen verwijderen om de jonge bomen ruimte te geven om goed uit te kunnen groeien.