Wat gaan we doen

Wat gaan we doen?

In 2010 hebben de Stichting Bos der Onverzettelijken, landschapsarchitect Kees Hund en de gemeente Almere samen een nieuw ontwerp voor het Bos der Onverzettelijken gemaakt. Het gebied zal een meer parkachtig en open karakter krijgen.

We vormen het huidige bos om naar negen verschillende kleinere bossen of boomweiden van verschillende boomgroepen:

  • Lindeweide
  • Prunusbos
  • Ginkobos
  • Notenbos
  • Trompetbomenbos
  • Essenbos
  • Cypressenbos
  • Esdoornbos
  • Berkenbos

Eigen karakter

Door de bodems op verschillende manieren in te richten en te beheren krijgt ieder bos en iedere boomweide een eigen karakter. De negen bossen en boomweiden vertegenwoordigen ieder een periode of thema van het verzet uit de oorlogsjaren 1940-1945.   

Onthulling Almeers bankje en ondertekening convenant

Wethouder Frits Huis onthulde op 26 september het eerste Almeerse bankje in het Bos der Onverzettelijken. Het bankje is gemaakt van Almeers hout. Het komt van bomen die in Almere noodzakelijk zijn gekapt. Zo worden de materialen hergebruikt.

Daarna ondertekenden de gemeente Almere, Stichting Bos der Onverzettelijken, Boogaart Almere en Groenhorst Almere het convenant om samen het gedachtengoed van het Bos der Onverzettelijken in de toekomst te waarborgen.

In het bos verzorgt de Stichting Bos der Onverzettelijken educatieve projecten met scholen. Daarom is er nu een convenant met het Groenhorst Almere en aannemer Boogaart BV. Samen laten zij jongeren in de groensector hier ervaring op doen en wordt het bos meteen onderhouden! Daarnaast krijgen in de samenwerking tussen Boogaart Almere BV en Groen & Meer ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om werkervaring op te doen.