Geschiedenis

 

Oud- verzetsman Harry Verhey legt in 1991 aan de Stichting Samenwerkend verzet 1940- 1945 het idee voor om een verzetsherdenkingsbos aan te leggen. Op dat moment kent Nederland nog geen plek waar alle gefusilleerden worden geëerd. Almere wordt bewust als locatie gekozen: een jonge stad, vol toekomst. 

 

De plannen voor het Bos der Onverzettelijken worden aangeboden aan ZKH Prins Bernhard, beschermheer van de Stichting Samenwerkend verzet 1940-1945.

De eerste bomen worden geplant op 25 maart 1992. Het Bos der Onverzettelijken  is een eerbetoon aan alle verzetsstrijders die in de periode 1940-1945 vanwege hun verzetsactiviteiten zijn gefusilleerd.  

Op 29 april 1993 opent ZKH Prins Bernhard het Bos der Onverzettelijken.

Als het bos tien jaar bestaat wordt de Commissie Bos der Onverzettelijken opgeheven.

Eind 2004 wordt de groep Vrienden van het Bos der Onverzettelijken opgericht. De Stichting Bos der Onverzettelijken wordt opgericht in 2006. Zij bewaken de doelstellingen van het bos en zorgen dat de gedachten van het monument behouden blijven. De omvorming van het bos komt hieruit voort.